Organisatie

Buurtsportcoach Amersfoort

Netwerkorganisatie, Vereniging / club

Voert het gemeentelijk sportbeleid uit en richt zich op inactieve kinderen, volwassenen en senioren. Tevens gaat het om activeren van kwetsbare groepen. Het gaat om mensen met een beperking, beweegachterstanden, maar ook om mensen met weinig financiën, sociaal isolement etc. Alle mensen die niet sporten om welke reden dan ook kunnen terecht bij de buurtsportcoach.


Tevens is de buurtsportcoach er ter ondersteuning van alle sportverenigingen. Dit kan op het gebied van beleid, maatschappelijke rol, verbinding met de wijk, ledenwerving etc.


Ook is de buurtsportcoach verantwoordelijk voor de organisatie van alle schoolsport toernooien ism de verenigingen.


Kijk voor alle informatie op www.buurtsportcoach.nl en bekijk via dit leuke filmpje wat we allemaal doen.


 

Illustration
 
Deel dit: