Project
Lopend

Subsidie WBT Ons Nieuwland 2023

Geplaatst op 26 oktober 2022, 22:45 uur
Illustration

De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks geld beschikbaar om buurtinitiatieven te ondersteunen. De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks geld beschikbaar om buurtinitiatieven te ondersteunen. Voor 2023 stelde de gemeente €32.700,- als buurtbudget beschikbaar voor de wijk Nieuwland. 

Het zogenaamde Wijk Bewoners Team Nieuwland (WBT Nieuwland) beheert dit bedrag met als doel Nieuwland socialer, leefbaarder, leuker en veiliger te maken.

Kom op met je plan!

Aanvragen worden beoordeeld tijdens de eerstvolgende WBT-vergadering. In sommige gevallen beoordeelt het WBT de aanvraag tussentijds.

Vergaderschema 2023:

  • Dinsdag .. 7 maart
  • Dinsdag .. 6 juni
  • Dinsdag .. 5 september
  • Dinsdag .. 21 november

Op basis van de uitgangspunten beslist het WBT over de toe-/afwijzing van budget.

Deel dit: