Kick Bor

Bewoner
Wie is Kick?

Ik woon in woongroep Nieuw-Amer. Wonen in een woongroep is bijzonder en prettig. We hebben allemaal onze eigen woning met eigen voordeur. Daarnaast een gezamenlijke tuin en ontmoetingsruimte. Onze waarden zijn uitgedrukt in de woorden 'Vrijheid - Verantwoordelijkheid en Verdraagzaamheid. Het grote voordeel is dat alle medebewoners elkaar kennen en indien nodig klaar staan voor elkaar. We zijn geen mantelzorgers. Sociale ontmoeting, activiteiten en gezelligheid staan voorop.