Organisatie

Bewoners033

Non-profit

Amersfoorters die initiatieven nemen, dat is op zichzelf geen nieuw fenomeen. Eeuwenlang nemen bewoners, ook Amersfoorters, initiatieven omdat ze een goed idee hebben, omdat ze ontevreden zijn over een bepaalde situatie, of omdat ze geïnspireerd worden door ideeën van anderen. Niet zelden begeven initiatiefnemers zich dan op het terrein waar de overheid zichzelf primair verantwoordelijk voelt. Dat kan vervolgens leiden tot een ongemakkelijke interactie tussen bewoners en bestuur en ambtenaren. BEWONERS033 is ontstaan uit drie initiatieven die meenden dat het contact tussen initiatiefnemende burgers en de overheid niet alleen plezieriger maar ook productiever kon: Het Nieuwe Samenwerken, Bewonersweb en de BurgerBalie.


De stichting heeft ten doel het bevorderen van de communicatie voor en door de inwoners van de gemeente Amersfoort teneinde de cohesie van deze bewoners te bevorderen, de algemene participatie tussen burgers en de gemeente te stimuleren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontsluiten en toegankelijk maken van burgerinitiatieven middels een internetplatform ( www.bewoners033.nl ). En daarnaast ook door het verzorgen van bijeenkomsten, workshops, lezingen, adviesdiensten, training en dergelijke, die passen binnen de doelstelling van Bewoners033. Onze activiteiten Burgerborrels en Broedplaatsen worden gewaardeerd. Belangrijk vinden we daarbij dat we bij elk van deze activiteiten weer nieuwe mensen kunnen verwelkomen.

Deel dit: