Organisatie

Heartbeat31

Informele groep

Het doel van Heartbeat31 is het vinden en verbinden van mooie mensen, mooie initiatieven en mooie organisaties. Heartbeat31 heeft passie om samen te bouwen aan een vitale, veerkrachtige, inclusieve, duurzame en gezonde samenleving. Een duurzame samenleving is niet duurder; je moet alleen slimmer nadenken; het biedt enorme kansen; het kan nu!


Het is onze  passie om de wereld een beetje mooier te maken worden daarbij geïnspireerd door mensen als Nelson Mandela: 'It always seems impossible until it's done.' en door Martin Luther King: "I have a dream!" en door moeder Theresa met haar oh zo grote moeder hart!


Graag willen wij impact hebben op de plek waar we zijn. Vanuit onze intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij de maatschappij zijn wij naast ons "werk" als vrijwilliger actief bezig met de kanteling in de zorg, de energietransitie of met een innovatieve en integrale aanpak binnen het Sociaal Domein, WMO, Jeugd, Participatie door het verbinden van burgers/bewoners, gemeente, welzijnsorganisaties en formele en informele zorg.


Heartbeat31 wil een bijdrage leveren om een brug te slaan tussen mensen en organisaties die willen geven en mensen en organisaties die met deze bijdragen geholpen kunnen worden. Meehelpen met het verbinden van bestaande en nog komende initiatieven die zich richten op het bevorderen van een duurzame, vitale, veerkrachtige inclusieve samenleving in de wijk. Wij willen meehelpen om op basis van wederkerigheid de sociale cohesie te bevorderen.


Vanuit Heartbeat31 willen wij bovenstaande doelen verwezenlijken door vanuit een sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te brengen en gaande te houden, waarbij mensen het normaal vinden om naar elkaar om te zien en elkaars belangen te behartigen. Daarnaast helpen wij, indien nodig voor het behalen van onze doelen, actief mee met het netwerken en/of adviseren en/of verwerven en/of exploiteren en/of beheren van accommodaties, waarin activiteiten kunnen worden ontplooid.


Ben jij op zoek naar een initiator, enthousiastmeerder, kwartiermaker of (mede) organisator van een project, pilot of evenement wat écht impact heeft? Bel gerust e's voor een afspraak, we zijn benieuwd wie jij bent en wat jouw passie is!


 

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van Heartbeat31
Projecten van Heartbeat31