organisatie

Buurtbestuurt Nieuwland

Informele groep

Buurtbestuurt Nieuwland is een samenwerking van bewoners en professionals ten behoeve van het prettig samenleven en het welbevinden van bewoners in Nieuwland.


Zie ook www.indebuurt033.nl


Er verandert sinds 2017 veel op het gebied welzijn in Nieuwland. Bewoners en initiatieven krijgen meer invloed, initiatief, en zo nodig financiële ondersteuning. Indebuurt033 coördineert dit proces.


Buurtbestuurt is een wijknetwerk van bewoners (tenminste de helft) en wijkprofessionals, die samenwerken om het welbevinden van de bewoners te verbeteren. 
Het wijkplan voor Nieuwland geeft daarvoor het kader aan. Het wijkplan is een vertrekpunt, het wordt ieder jaar verder uitgewerkt, nader onderzocht, etc..


Buurtbestuurt is een ontwikkelings-proces naar een wijk waar veel mensen:
• betrokken en actief zijn voor elkaars welzijn en eigen plezier;
• meedoen en meedenken naar steeds meer inbreng en invloed van bewoners op hun eigen welzijn.


Bent u een bewoner die mee wil denken en/of doen, stuur dan een mail naar een van de deelnemers van Buurtbestuurt Nieuwland.


 

Deel dit: