Bericht

Nieuwsbrief Nieuwland Aardgasvrij

Geplaatst op 26 juni 2024, 14:24 uur

Beste buurtbewoners,

Welkom bij de tweede editie van onze nieuwsbrief. Hieronder lees je over:

 • Terugblik afgelopen maanden
 • Selectie van het technisch adviesbureau
 • Eerste buurtpanel bijeenkomst
 • Nogmaals onze eerdere bewonersenquête
 • Het wijkfeest
 • Vooruitblik komende maanden

 

TERUGBLIK AFGELOPEN MAANDEN

De eerste maanden hebben we hard gewerkt aan de samenstelling van het buurtteam, het buurtpanel, een tweede enquête en het selecteren van een technisch adviesbureau. Deze maanden was er dan ook nog weinig om van ons te laten horen. Nu is het proces echter goed op gang gekomen. Hoog tijd om jullie bij te praten!

 • November 2023
  De aftrap met de eerste buurtbijeenkomst in de wijkboerderij
 • December 2023 - Januari 2024
  Samenstellen en start van het buurtteam
 • Februari 2024 - April 2024
  In samenwerking met de gemeente Amersfoort opstellen van een uitvraag en contact leggen met technische adviesbureaus. Tegelijkertijd is een bewonersenquête uitgevoerd.
 • Mei 2024 - Juni 2024
  Offertes en presentaties beoordelen, keuze technisch adviesbureau, kick-off met technisch adviesbureau

De komende maanden is het technisch adviesbureau aan het werk om voor onze buurten te onderzoeken wat de beste warmte-alternatieven zijn. Hierover lees je hieronder meer.

 

SELECTIE TECHNISCH ADVIESBUREAU

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij dat vier technisch adviesbureaus zijn gevraagd om een offerte uit te brengen om ons te adviseren in dit traject. Deze technisch adviesbureaus zijn eerder geselecteerd uit een lijst van 14 lokale, nationale en internationale partijen o.a. op basis van ervaring met vergelijkbare projecten, specialisme en locatie.

Van alle vier benaderde technisch adviesbureaus hebben wij een offerte ontvangen en presentaties om de offerte toe te lichten. Dit heeft het buurtteam vervolgens beoordeeld op onder meer:

 • De beschikbare technische kennis van warmte-alternatieven
 • Oog hebben voor de buurt, inbreng en participatie van buurtbewoners
 • Ervaring met vergelijkbare projecten

Op basis hiervan is onze keuze gevallen op Merosch. Wij hebben vertrouwen in de ervaring die Merosch heeft met het begeleiden van vergelijkbare initiatieven en denken dat zij voor onze buurten goed kunnen kijken wat de beste mogelijkheden zijn. Voorbeelden hiervan zijn op de website van Merosch te vinden.

BUURTPANEL BIEDT WAARDEVOLLE ADVIEZEN

Dinsdag 11 juni was de eerste bijeenkomst van het buurtpanel. De eerste helft van de bijeenkomst hebben leden van het buurtteam plenair verschillende presentaties gegeven:

 Stappen na de bewonersavond in november  

 • Er werd een overzicht gegeven van wat er is gebeurd sinds de bewonersavond in november.
 • Resultaten van de enquête 
  De resultaten van een recente enquête over de interesses van bewoners werden besproken.
 • Keuze van het technisch adviesbureau 
  Het proces dat heeft geleid tot de keuze van een technisch adviesbureau werd uitgelegd.

In de tweede helft van de bijeenkomst kregen de deelnemers van het buurtpanel de kans om het buurtteam advies te geven over verschillende onderwerpen:

 Alternatieve technieken voor aardgas 

 • Ideeën en suggesties voor andere energievormen zijn besproken. Belangrijke thema’s waren energiebesparing, netcongestie, energieopslag (accu’s) en impact op woningen.
 • Communicatie met bewoners
  Hoe kan de informatie over het project beter en duidelijker worden gedeeld met de buurt? Het thema ‘aardgasvrij’ lijkt nog niet echt te leven in de wijk. Nodig zijn regelmatige updates over het proces. Denk daarbij goed na over hoe, wat, wanneer en aan wie te communiceren. De eerste updatekaart leek teveel op reclame en is daardoor vermoedelijk niet opgemerkt. Wellicht kan informatie ook via buurt-appgroepen verspreid worden.
 • Financiële aspecten van alternatieven voor aardgas 
  Het inzichtelijk maken van kosten is cruciaal, inclusief de kosten van niets doen. Er moeten duidelijke financieringsopties komen, zoals subsidies, leningen met gunstige voorwaarden, en korting via gezamenlijke inkoop. Het idee van een bewonerscoöperatie kwam ook ter sprake. Een handig, simpel boekje over mogelijkheden en stappen zou mooi zijn, vergelijkbaar met succesvolle initiatieven uit andere gemeenten.

Het is duidelijk dat betrokkenheid en goede communicatie essentieel zijn om draagvlak te creëren en de overstap naar aardgasvrij te vergemakkelijken.

Na de zomer zal er meer bekend zijn over de meest reële alternatieve technieken. Er wordt dan opnieuw een bijeenkomst van het buurtpanel gehouden. Laat via buurkrachtnieuwland@gmail.com weten, als ook jij daaraan mee wilt doen.

 

BEWONERSENQUÊTE DATA

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over de resultaten van de bewonersenquête. Het document met de uitgebreide enquêteresultaten waren wij je verschuldigd, deze vind je hier

 

WIJKFEEST SAVE THE DATE!

Op zaterdag 6 juli wordt andermaal het wijkfeest Nieuwland gehouden. Het Buurtteam zal daar ook aanwezig zijn. Jullie kunnen ons dan persoonlijk spreken en vragen stellen of ons advies geven.

VOORUITBLIK KOMENDE MAANDEN

Een vooruitblik op de werkzaamheden van het buurtteam en Merosch de komende paar maanden: zie document hieronder.

Tijdens de zomer zijn ook wij even op vakantie. Onze volgende (grote) update volgt daarom vermoedelijk in augustus of september. In de tussentijd blijven wij uiteraard bereikbaar voor je vragen en opmerkingen op buurkrachtnieuwland@gmail.com

Energieke groet,

Josh, Arnout, Bert, Martinus, Eric, Nikel, Rik, Lieke en Gerard (Buurtteam Nieuwland Aardgasvrij)

Illustration
 
Documenten
Deel dit: