Bericht

Warme maaltijd voor Amersfoorters

Geplaatst op 10 april 2024, 10:54 uur
Illustration

AMERSFOORT In de binnenstad, in Vathorst en nu ook in Nieuwland, is het steeds beter mogelijk voor mensen die het vanwege financiële of andere persoonlijke reden goed kunnen gebruiken, wekelijks een warme maaltijd te krijgen. In de binnenstad betreft het vooral daklozen, in de wijken komen meer alleenstaanden, mensen die gebruik maken van de voedselbank en zieke mensen in aanmerking.

dit artikel verscheen eerder in De Stad Amersfoort. Dit artikel wordt aangeboden door VuN (Verhalen uit Nieuwland). Contact via: hanshijne52@gmail.com.

Jasmijn van Gameren houdt veel van koken en vatte het idee op om dat in 2021 voor anderen te doen. In de binnenstad klopt zij aan bij Motiva, een opvang voor daklozen. Daar wordt ze met open armen ontvangen. Ze gaat aan de slag, regelt financiële steun, en organiseert voor vele daklozen wekelijks een lekkere warme maaltijd. Met Bartje Hoekerd lukt het haar om zelfstandig een paar kookploegen op te richten. Het succes is zelfs dermate groot dat zich te veel vrijwilligers aanmelden, er is geen plek meer in de keuken en samen beraden ze zich op uitbreiding. In de wijk Vathorst staat Kruispunt, de kerk waar Jasmijn bij aangesloten is. Er zijn al veel vrijwilligers uit Vathorst in de binnenstad. Die verhuizen in 2022 mee en zorgen ook daar voor groot succes. Door een grote gift van een van de vrijwilligers komt het idee om een stichting op te richten. Door een Anbi-status aan te vragen worden giften aftrekbaar van de belasting. Zo kan financieel een gezonde stichting ontstaan met Onno van Gilst als penningmeester. Een tweede kookgroep kan gestart worden en zelfs een derde.

Jasmijn woont in Nieuwland. Ze verlangt ernaar wat dichter bij huis te opereren en gaat in 2023 op onderzoek in haar wijk. De wijkboerderij ligt voor de hand maar vraagt wel huur voor de locatie. Ze probeert de herberg en het jongerencentrum maar belandt uiteindelijk bij de Boogkerk. 

UITBREIDING
Daar willen ze eigenlijk zo snel mogelijk starten, er wordt al gepraat over september. De buurtnetwerker van Nieuwland, Ramon, doet een goed woordje bij de wijkboerderij en dan kan er zomaar gekookt worden in de keuken bovenin de zolder. Daar is inmiddels al de derde kookgroep begonnen. Koken op zolder en de uitgifte in de Boogkerk. Er wordt driftig gewerkt aan voorzieningen om te koken.

VAST
Er is gezorgd dat elke wijk zelfstandig kan draaien. De deelnemers melden zich aan en krijgen een eigen tasnummer, waarin het eten bewaard wordt. Er worden geen vragen gesteld, er is drempelloos toegang. Deelnemers worden geworven via de website kookgroeptotuwdienst.nl, instagram en facebook. Er liggen flyers bij de wijkteams, in alle buurtkastjes en bij de voedselbank. In de Boogkerk worden vrijwilligers gevraagd. Voor elke kookgroep is een aparte app-groep aangemaakt. Er wordt gewerkt met spreadsheets voor de roosters, iedereen kan zichzelf inschrijven. Ook afmeldingen worden zo opgevangen. Voor het verschijnen van dit artikel komt een melding uit de Boogkerk dat per april begonnen kan worden met koken. Kookgroep tot uw dienst heeft nu ook definitief vaste voet in de wijk Nieuwland.

Deel dit: