Bericht

Bewoners maken eigen plan voor aardgasvrije wijk

Geplaatst op 7 februari 2024, 12:41 uur
Illustration

AMERSFOORT Bewoners van de Gaardenbuurt en het Watereiland in Nieuwland zijn eind november van start gegaan met het maken van een buurtplan. Met het plan geven ze antwoord op de vraag hoe hun buurt aardgasvrij kan worden. Ze doen dit op verzoek van de gemeente Amersfoort. De landelijke organisatie Buurkracht helpt bewoners erbij. 

dit artikel verscheen eerder in De Stad Amersfoort. 

Geschreven door Gerard van Eck

Bewoners Rik Hengeveld en Gerard van Eck zijn van begin af aan bij het initiatief betrokken. Hengeveld woont nog maar kort in Nieuwland. ,,In de zomer van 2023 heb ik zonnepanelen laten plaatsen. Ik wilde minder afhankelijk worden van de prijzen op de energiemarkt en verwacht de investering binnen enkele jaren terugverdiend te hebben. Maar ik ben er nog niet, want ik verwarm mijn huis nog steeds met aardgas. Daar zullen we over niet al te lange tijd een alternatief voor moeten zien te vinden. Hiervoor komen verschillende technieken in aanmerking. Maar voordat ik ergens in investeer wil ik weten wat het beste werkt. Ik heb er met mijn buren over gesproken. Ook zij hadden het antwoord niet.”

"Wat tijdens de bewonersavond opviel, is dat niet iedereen er vertrouwen in heeft"

BIJDRAGEN
Van Eck maakt zich al jarenlang zorgen om het klimaat. Met zijn partner koos hij in 1995 voor een woning in Nieuwland, omdat deze als duurzaam aangeprezen werd. ,,Als consumenten willen wij bijdragen door energiezuinig te leven, maar we gebruiken op jaarbasis nog altijd zo’n 800 m3 groen (d.i. bos-gecompenseerd) gas. Een (hybride) warmtepomp spreekt ons aan, maar op ons dak is geen ruimte voor nog meer zonnepanelen. Bovendien doen we er tientallen jaren over om de aanschaf van een warmtepomp terug te verdienen. Wij willen graag weten, waar we nu goed aan doen. Daarover willen we met andere buurtbewoners in gesprek raken. Wellicht kunnen we samen meer bereiken.”

BUURTKRACHT
Dat de vragen ook bij andere bewoners leven, blijkt uit de bijna honderd aanwezigen bij de eind november door Buurkracht gehouden bewonersavond. Een aanzienlijk deel van de aanwezigen heeft aangegeven mee te willen doen in het buurtteam. Zij zullen zich bezighouden met het opstellen van het buurtplan. Ze zullen daarbij letten op wat technisch haalbaar is en bewoners kunnen betalen. Het buurtteam kan zich laten ondersteunen door een technisch adviesbureau. De gemeente Amersfoort bekostigt dit. Medebewoners krijgen de kans om actief mee te denken. Hengeveld: ,,Wij willen een plan opstellen dat kan rekenen op een groot draagvlak onder de bewoners. Je kunt bijvoorbeeld meedoen in het buurtpanel. Je wordt dan van tijd tot tijd door het buurtteam gevraagd om op ideeën te reageren. Je kunt je ook via www.buurkrachtnieuwland.nl aanmelden voor de nieuwsbrief. We hopen ons definitieve plan begin juli af te hebben.”

Wat tijdens de bewonersavond opviel, is dat niet iedereen er vertrouwen in heeft. Van Eck: ,,Er is enig wantrouwen ten aanzien van de gemeente. Wat zal die uiteindelijk met ons plan doen? Tijdens een vergadering van de ‘Raadscommissie Omgeving hebben wij ons initiatief toegelicht, maar we hebben ze meteen gewezen op de aanwezige scepsis. Ik ben benieuwd waar we als bewoners met elkaar en in een volgende fase met de gemeente zullen uitkomen.”

Dit artikel wordt aangeboden door VuN (Verhalen uit Nieuwland). Contact via: hanshijne52@gmail.com.

Deel dit: