Locatie

Buurtzorg Amersfoort - Team Nieuwland

Zeldertsedreef 2, Amersfoort
Zorginstelling
Illustration

De zorg van de wijkverpleegkundige/ wijkziekenverzorgende is vergeleken met vroeger niet veranderd. Wel de manier waarop we die zorg bieden.
Zorgen en verplegen is een vak, waarin naast professionele kennis, ook vaardigheden en een respectvolle, betrokken houding essentieel zijn.

Buurtzorg werkt met kleine zelfsturende teams in de stad in een bepaald postcode gebied.
Een team bestaat uit wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden en is zelfsturend. Het team werkt in uw wijk nauw samen met o.a. de huisarts en andere disciplines.
De wijkverpleegkundige is de schakel in uw buurt en brengt u zo nodig in contact met andere hulpverleners of vrijwilligers.

Deel dit:
Hoofdgebruikers van Buurtzorg Amersfoort - Team Nieuwland
Buurtzorg Amersfoort - Team Nieuwland op de kaart