Locatie

Buurtzorg Amersfoort - Team Nieuwland

Lage Boog 122, Amersfoort

Zorginstelling

De zorg van de wijkverpleegkundige/ wijkziekenverzorgende is vergeleken met vroeger niet veranderd. Wel de manier waarop we die zorg bieden.
Zorgen en verplegen is een vak, waarin naast professionele kennis, ook vaardigheden en een respectvolle, betrokken houding essentieel zijn.

Buurtzorg Amersfoort biedt die zorg, die u nodig heeft. Buurtzorg werkt met kleine zelfsturende teams in de stad in een bepaald postcode gebied.
Een team bestaat uit ongeveer 12 wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden en is zelfsturend. Het team werkt in uw wijk nauw samen met o.a. de huisarts en andere disciplines.
De wijkverpleegkundige is de schakel in uw buurt en brengt u zo nodig in contact met andere hulpverleners of vrijwilligers.

Illustration
 
Waar is deze locatie?
Deel dit: