Activiteit

WIJKAVOND 3 OKTOBER : DELEN VAN SIGNALEN UIT DE WIJK

dinsdag 3 oktober 2017   |   19:30 uur   |   Ontmoetingscentrum De Herberg

UITNODIGING AAN:
• U als bewoner van Nieuwland
• U als vrijwilliger, maatje of mantelzorger in Nieuwland
• U als professional die werkt voor het welbevinden in Nieuwland

WIJKAVOND 3 OKTOBER 19.30 uur in de HERBERG
OVER SOCIALE SIGNALEN UIT DE WIJK


Beste bewoner, vrijwilliger of professional,

Er is een wijkplan, dat gaat over de sociale situatie in Nieuwland. Voor 2018 gaan we dit plan opnieuw vast stellen. Daarvoor willen we beter inzicht krijgen in de noden en behoeften van de bewoners van Nieuwland.

Ken je signalen die aandacht moeten krijgen en die je graag zou willen delen met anderen uit Nieuwland? Of heb jij ideeën voor het welzijn in de wijk?

We nodigen je van harte uit om signalen en behoeften met elkaar te delen, en samen te denken over nieuwe doelen en oplossingen.
Doe je mee?

Kom dan op dinsdag 3 oktober om 19.30 uur naar de Herberg, Watersteeg 85.

Maak gebruik van het interactieve platform www.wijzijnnieuwland.nl, voor en door de bewoners van Nieuwland, waarop initiatieven, activiteiten, organisaties en wensen gedeeld worden.
Meld jezelf aan op het platform, liefst voor 3 oktober, zodat we elkaar al kunnen vinden.
Op de avond zelf mag je ook folders e.d. neerleggen.

Namens de betrokkenen van Buurtbestuurt Nieuwland,

 

 

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen