Project

GGZ Nieuwland

Geplaatst op 18 mei 2021, 14:50 uur

Met CampusNieuwland bouwen wij samen aan een vitale, veerkrachtige, inclusieve, duurzame en gezonde samenleving. Samenwerken om echt impact te maken!

Met GGZ Nieuwland gaan wij vanuit de campus ontwikkelen samen met bewoners, formele- en informele zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeente, bedrijven en stakeholders.

 

Waarom?
Er gaat veel goed in de ggz, maar een reeks van recente kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties van de 10.000 ggz-instellingen in Nederland, die samen de aanbodkant van de ‘markt’ vormen, roept dringende vragen op. Kosten stijgen, maar er is mismatch tussen zorgbehoefte en zorgconsumptie, zodanig, dat het aanbod voor enkelvoudige problematiek dat voor complexe problematiek dreigt te verdringen. Steeds meer mensen doen een beroep op het ziektemodel van 1-op-1 specialistische zorg in de ggz, omdat er onvoldoende wordt gedifferentieerd tussen existentiële, sociale, lifestyle, somatische, traumatische en predispositie dimensies van psychisch lijden. Hiervoor zijn vier transities nodig. (Bron: deNieuweGGZ)

Wil jij meedenken en/of meehelpen?
Wil jij meedenken en/of meehelpen stuur dan een email naar info@NieuwlandSamen.nl om kennis te maken en verdere ideeën uit te wisselen.

Illustration