Project

BetermetNieuwland.nl

Geplaatst op 14 januari 2021, 07:29 uur

Meer mensen gezond en vitaal door eigen regie en multideskundige samenwerking.

Van 2018 tot en met 2020 was Amersfoort-Nieuwland de 5de landelijke proefthuin van SamenBeter, zie ook: www.NieuwlandBeter.nl

Vanaf 2021 gaan wij samen met bewoners, ondernemers, sociaal ondernemers, onderwijs en overheid kijken hoe wij een samenwerking met Beter met Elkaar vorm kunnen geven onder de naam "Beter met Nieuwland".


Beter met Elkaar
Een coalitie van circa 50 verschillende partijen heeft in 2017 een rapport uitgebracht om doorbraken te creëren voor het achterblijven van schaalbare nieuwe (ICT-) toepassingen in de gezondheidszorg. De realisatie van de genoemde maatregelen in het rapport is ondergebracht bij de Stichting Beter met Elkaar. Vertegenwoordigd door de bestuurders Machteld Ploeg, Pita van Arkel en Maarten Klomp. Ondersteund met een subsidie van vijf jaar door het Ministerie van VWS en een in kind bijdrage van betrokken partijen.

Van 2018 tot en met 2020 is Amersfoort-Nieuwland proeftuin geweest en is er veel in beweging gezet.

In 2021 gaan wij kijken of en hoe wij deze samenwerking vorm kunnen geven.

Mocht jij vragen, ideeën of aanvullingen hebben stuur dan een email naar info@samenmakenwenieuwland.nl

 

Illustration