Project

GrondwetNieuwland.nl - BeterMet

Geplaatst op 13 december 2020, 21:43 uur

Samen met bewoners, (sociaal) ondernemers, professionals, formele- en informele zorg willen wij een nieuwe Grondwet voor Nieuwland maken.

Inclusief
ons doel is een gezonde, vitale samenleving, waarin iedereen participeert. Een inclusieve samenleving waarin we niemand alleen laten.

Eigen regie
Wij zien gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. (Positieve Gezondheid, Huber)

Integraal/Multideskundige samenwerking
Wij kiezen voor een integrale benadering: een multidisciplinaire aanpk die gezondheid in al haar facetten ondersteunt.

Menselijke maat
Wij kiezen een wijze van organiseren die leidt tot maatwerk, elkaar kennen en preventie, omdat daar (wetenschappelijk) bewezen gezondheidsvoordelen uit volgen.

Eigenaarschap
Ons doel is om een beweging op gang te brengen waarin mensen en organisaties zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen voor hun bijdrage aan een gezonde, vitale samenleving

Boven de politiek
Wat we beogen met NieuwlandBeter is het bevorderen van de gezondheid en dat staat boven de politiek

 

Meer informatie volgt.

 

Illustration