organisatie

Zon op Hoogland

Non-profit

Zon op Hoogland is een energiecoöperatie die als doelstelling heeft duurzame energie op te wekken. dat doet zij door zonnepanelen op publieke daken te laten leggen of op bedrijfsgebouwen. Die zonnepanelen worden in de vorm van zoncertificaten aan deelnemers van de coöperatie verkocht in het kader van de Regeling Postcoderoos. Deze regeling houdt in dat de deelnemer zijn/haar energiebelasting kan terugkrijgen van de belastingdienst naar rato van wat er op de zonnecentrale is opgewekt.


 


Meer informatie op www.zonopnederland.nl


 

Deel dit:
Contactpersonen van Zon op Hoogland