organisatie

Beytna interculturele senioren ontmoetingscentrum

Non-profit, Netwerkorganisatie, Informele groep

Nederland is aan het vergrijzen en dat merken wij ook in onze multiculturele samenleving. Deze ouderen vallen in isolement en eenzaamheid. Door het openen van een dagelijks ontmoetingscentrum willen wij deze senioren in hun kracht zetten en hun zelfstandigheid vergroten. 


Allochtone ouderen willen, net als autochtone ouderen, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Redenen om niet naar een verzorgingshuis te willen, is hoofdzakelijk de taalbarrière, het verlies van zelfstandigheid, de eenzaamheid en de te kleine kamers, waardoor het onmogelijk is om veel bezoek te ontvangen. Binnen de huidige ouderenzorg is er helaas nog te weinig aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Ook in de opleidingen van de toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals, van alle opleidingsniveaus, wordt te weinig aandacht besteed aan cultuursensitief werken en communiceren.


Het ontmoetingscentrum


Met het ontmoetingscentrum willen wij de zelfstandig wonende senioren uit hun eenzaamheid en isolement halen en in contact brengen met andere lotgenoten. Hierdoor zal hun sociaal netwerk ook vergroten en hun zelfbeeld hopelijk ook versterken. Wij willen ze ondersteunen in het sterker maken van hun energie door middel van het aanbieden van allerlei activiteiten en beweging. Daarnaast willen wij ook de (eventuele) mantelzorger ontlasten door deze doelgroep op te nemen in het ontmoetingscentrum.


Daarnaast zullen wij kijken naar hun achtergrond en hun interesses en op basis hiervan gaan wij gezelschapsspelletjes met ze doen, geheugentrainingen zoals memory, kaarten, teken- of schilderen. Veel vrouwen van deze doelgroep hebben interesse in haken/breien/naaien/kookworkshops en mozaïeken, versieren en decoreren van vazen e.d. Allerlei activiteiten waar zij zelf ook interesse in hebben en het doel om het samen te doen en er een leuke dag van te maken ipv thuis eenzaam voor de buis.


 Ook zullen wij hoofdzakelijk veel aandacht besteden wat gericht is op bewegen, ontspannen en samen de dag op een prettige manier doorbrengen. Deze doelgroep zit vaak thuis voor de buis en beweegt enorm weinig. Daar willen wij verandering in aanbrengen door met ze te gaan wandelen, en gepaste bewegingsactiviteiten aanbieden.  


 Om deze senioren een leuke dag te bezorgen zijn wij natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers. Vind je het leuk om in een multiculturele team samen een mooie dag te bezorgen voor onze senioren? Meld je dan aan via g.dolap@beytna.nl


 


 


 


 

Deel dit: