Activiteit

Meedenk - Meepraat avond, subsidie-aanvragen 2018 Nieuwland

dinsdag 16 januari 2018   |   19:30 - 21:30 uur   |   Ontmoetingscentrum De Herberg

In 2017 hebben bewoners nieuwe initiatieven genomen om van Nieuwland een fijnere wijk te maken om in te wonen. Zo:

  • is er een nieuwe ontmoetings- en werkplaats ontstaan: het WIJ-Atelier in de Wijkboerderij.
  • is er een serieus onderzoek gedaan naar een betekenisvolle toekomst van de voormalige Boerderij. Succesvol!  Maar nu afhankelijk van een positief besluit van het gemeentebestuur.
  • is WijzijnNieuwland.nl een bron van informatie geworden over wat er in de wijk gebeurt.
  • is het Repair-Cafe gestart.
  • zijn er plannen voor meer lichaamsbeweging voor Nieuwlanders.

Ook zijn er belangrijke zaken gecontinueerd, zoals het ontmoetingscentrum de Herberg,  het mama-café, en ondersteuning voor kinderen na schooltijd.

Dit alles is met subsidie van projecten.indebuurt033 gebeurd.

Voor 2018 zijn er nieuwe subsidie-aanvragen gedaan, zie het andere bericht hierover. 

Op dinsdagavond 16 januari bent u van harte welkom. De aanvragers van subsidie zullen hun aanvraag presenteren, en vragen beantwoorden.

Het is waardevol dat u aanwezig bent en meedenkt en praat, over hoe we samen deze plannen zo succesvol mogelijk maken. Vorig jaar zijn er goede tips gegeven, waarmee mensen verder kwamen en nieuwe verbindingen ontstonden. Het is ook niet zeker of alle aanvragen subsidie kunnen krijgen. Zo is er is te weinig budget beschikbaar, en er zijn regels om aan te voldoen. 

Voor informatie over de subsidie-regeling, het Buurt bestuurt proces waarin we samen aan het werk zijn, het wijkplan voor Nieuwland:   Kijk op www.indebuurt033.nl .

Namens de bewoners van de Buurtbestuurt beweging

Nelleke Dumoulin: nieuwlanddoet@gmail.com              

Jan Toering: jantoering@gmail.com         

Arne Benjamins:  arne.benjamins@outlook.com          

Jan Huurdeman: janhuurdeman1@gmail.com 

Peter Rook: prook1966@gmail.com   

Mischa van de Kamp: mischa-kamp@live.nl 

Gul Dolap:  guldolap@hotmail.com  

Buurtnetwerker (tijdelijk) Henry de Gooijer      henry@samenwerkplaats.com                

Buurtnetwerker (nieuw) Afke Van der Zwaard  Afke.VanderZwaard@indebuurt033.nl

 

 

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Leeftijd
Vanaf 14 jaar